Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Μέταλλα στον οργανισμό
Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την σελίδα..


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»ΝΙΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
 27
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :
Κύριες χαρακτηριστικές επιδόσεις των ορθοπεδικών μεταλλικών βιοϋλικών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
ΧΑΛΥΒΕΣ

ΚΡΑΜΑΤΑ
ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-
ΧΡΩΜΙΟΥ

ΚΡΑΜΑΤΑ
ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ

ΥΨΗΛΗ ΜΕΣΗ ΧΑΜΗΛΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΤΟΧΗ ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ ΥΨΗΛΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΣΗ ΥΨΗΛΗ

ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΣΗ ΥΨΗΛΗ
σελ.27


 Βλέπουμε ότι τα κράματα τιτανίου έχουν ένα προβάδισμα σε σύγκριση με τα

2.1.5 Αλλεργίες και παρενέργειες μεταλλικών κραμάτων

 Τα σύγχρονα μεταλλικά κράματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή
τεχνητών αρθρώσεων, υποβάλλονται σε συνθήκες συνεχούς καταπόνησης και
διάβρωσης κατά την λειτουργία τους στο ανθρώπινο σώμα. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την σταδιακή απελευθέρωση μεταλλικών ιόντων (κοβαλτίου, χρωμίου,
νικελίου ακόμα και του πλέον βιοσυμβατού τιτανίου), τα οποία είναι δυνατόν να
αντιδράσουν με τις ανθρώπινες πρωτεΐνες, ενεργοποιώντας άμεση αλλεργική
αντίδραση του οργανισμού. Μια τέτοια αλλεργική επιπλοκή, αποτελούν και τα
δερματικά εξανθήματα, τα οποία αν και σε χαμηλό ποσοστό, εμφανίζονται κατά
περιπτώσεις σε άτομα που υποβλήθηκαν σε μια ολική αρθροπλαστική.
 Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον περιορισμό του φαινομένου
αυτού, οι ασθενείς που πρόκειται να δεχτούν μια τεχνητή άρθρωση, υποβάλλονται σε
ειδικά τέστ συμβατότητας του δερματότυπού τους με τα ιόντα του μετάλλου
κατασκευής του υποψήφιου εμφυτεύματος. Παρόλ’ αυτά τα αποτελέσματα αυτών
των τέστ, είναι μόνο ενδεικτικά της κλινικής κατάστασης του ασθενούς, καθ’ότι δεν
γνωρίζουμε εάν συνδυάζονται άμεσα με την ευαισθησία των μυών και των μαλακών
ιστών που περιβάλλουν μια άρθρωση με το συγκεκριμένο μέταλλο. Η συχνότητα
εμφάνισης δερματικών αλλεργιών στα αναφερόμενα μεταλλικά κράματα
παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη στους δέκτες μιας ολικής αρθροπλαστικής από τον
υπόλοιπο πληθυσμό. Τα σχετικά ποσοστά παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ : Στατιστικά ποσοστά ευαισθησίας στα μεταλλικά κράματα
Ευαισθησία σε μεταλλικά κράματα
 Ποσοστό
ευαισθησίας
Γενικός πληθυσμός 10 %
Ασθενείς με άρτιο τεχνητό
σύνδεσμο 25 %
Ασθενείς με τεχνητό σύνδεσμο που
παρουσιάζει χαλάρωση 60 %

 Σήμερα, η πιθανότητα για έναν ασθενή να εμφανίσει κάποια αλλεργική
επιπλοκή προερχόμενη από τεχνητό μεταλλικό εμφύτευμα, θεωρείται ελάχιστη αν και
δεν υπάρχουν απολύτως ασφαλή τέστ που να το διασφαλίζουν.
Προκύπτουν δυο σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Το πρώτο
αναφέρεται στο εάν μια τέτοια ευαισθησία συνδέεται με την αστοχία ενός τεχνητού
εμφυτεύματος. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχανε σχετικά πειραματικά δεδομένα που να
παρέχουν πειστικές αποδείξεις για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τα τελευταία χρόνια όμως,
έχουν λάβει χώρα ορισμένες μελέτες που υποδεικνύουν ότι μια αλλεργική αντίδραση
σελ.28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου