Σάββατο, 23 Μαΐου 2015

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΩΤΟΖΩΑ

ΡΙΖΟΠΟΔΑ δηλ- ΑΜΟΙΒΑΔΕΣ

ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ (Λάμβλιες, τριχομονάδες, χειλομάστιγες, Λεϊσμάνιες, τρυπανοσώματα)
ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΤΑ ( Βαλαντίδια)
ΣΠΟΡΟΖΩΑ (Πλασμώδια)
ΑΒΕΒΑΙΑ (Τοξόπλασμα, πνευμοκυστις).

ΑΜΟΙΒΑΔΕΣ

Μονοκύτταροι οργανισμοί .Έχουν ψευδοποδα Τρέφονται δια Οσμώσεως  Πολλαπλασιάζονται με διχοτόμηση. Σχηματίζουν  κύστεις δηλ. Μορφές αντιστάσεως και επιβιώσεως.

ΙΣΤΟΛΥΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΣ 

Έχει μέγεθος 8 ως 60 μ.Ψευδοπδια.,Σχηματίζει κύστεις χαρακτηριστικές με 4 πυρήνες    ΝΟΣΗΜΑΤΑ=. Άμοιβάδωσις.Εγκαθίσταται στο τέλος του λεπτού έντέρου,->ελκος  η περνά στο ήπαρ->Ηπατκό  απόστημα.  Εργαστηριακή  διάγνωση.
1)    Μικροσκοπική εξέταση κοπράνων.
2)    Καλλιέργεια κοπράνων 
3)    .Ορολογική εξέταση.

ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΕΣ ΑΜΟΙΒΑΔΕΣ

Αμοιβάς κόλου. , Ιωδαμοιβάς

ΜΑΣΤΙΓΟΦΟΡΑ    

Μονοκύτταροι οργανισμοί .Έχουν πρωτοπλασματικές προσεκβολές, τα μαστίγια, με τα όποία και κινούνται.

ΛΑΜΒΛΙΑ 

Μέγεθος 10ως 12μ.,Σχήμα απιοειδές και σώμα πεπλατυσμένο,εχει δύο πυρήνες και μαστίγια. Κινείται ζωηρά. Η λαμβλιαση περνά πολλές φορές χωρίς σοβαρές ενοχλήσεις. Στά παιδιά προκαλεί πόνους σήν κοιλιά. Άνορεξία, διάρροια και άπώλεια βάρους .’Η  έργαστηριακή διάγνωση γίνεται με την μικροσκοπική έξέταση τών κοπράνων.

ΧΕΙΛΟΜΑΣΤΙΞ

Έχει μαστίγια μόνο στο πρόσθιο μέρος του σώματος, καί κύστεις λεμονοειδείς. Σπάνια παθογόνο. 

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΣ ή εντερική

Έχει χαρακτηριστικά μια κυματοειδή μεμβράνη. Δεν παράγει κύστεις. Δεν είναι παθογόνο

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛ ΠΟΥ

Μεγαλύτερη .Η κυματοειδής της μεμβράνη κοντότερη. Είναι το συχνότερο αίτιο της κ ο λ π ί τιδ ο ς στις γυναίκες. Οί  άνδρες σπάνια παθαίνουν ούρηθρίτιδα. Η μόλυνση γίνεται από τά μολυσμένα έσώρουχα, σεντόνια, μπανιέρα,. άμεση έπαφή, κλπ. Η έργαστηριακή διάγνωση γίνεται με μικροσκοπική έξεταση προσφάτων κοπράνων η κολπικού  εκκρίματος με χρώση και καλλιέργεια.

Λ Ε’Ι’ΣΜΑΝΙΑ

Παθογόνα οι εξής
Λείσμάνια  η δονοβάνειος
Αίτιο της νόσου (Kala1 -Azar ). Σχήμα ωοειδές με δυο πυρήνες.. Προσβάλλει τά κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακου συστή ματος και προκαλεί διόγκωση τοϋ ηπατος ,του σπληνός και αναιμία. Ή νόσος μεταδίδεται με έντομα.  Εργαστηριακή διάγνωση  γίνεται με μικροσκοπική εξέταση τοϋ μυελοϋ των όστών και ορολογικές έξετάσεις όπως ή αιντίδραση Chopra,  σύνδεση συμπληρώματος,.
Λεισμάνια η τροπική.
Αίτιο της δερματικής λεϊσμανιάσεως της καλούμενης φύμα της ανατολή ς η Χανιώτικο .Μεταδίδεται με τι σκνίπες . Μικροσκοπική εξέταση.

ΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑΤΑ

Ασθένεια του ύπνου, που μεταδίδεται με την μύγα τσέ - τσέ  Πρωτόζωα επιμήκη, ατρακτοειδή, κινούνται ζωηρά .Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με μικροσκοπική εξέταση του αίματος (χρώση Giemsa).  

ΣΠΟΡΟΖΩΑ

ΠΛΑΣΜΩΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
1)    Πλασμώδιον το ζωηρό. Προκαλεί τον καλοήθη τριταίο
2)    Πλασμώδιον της μαλάριας. Προκαλεί τον τεταρταίο.
3)    Πλασμώδιον το πρόωρο η το ημισεληνοειδές. Προκαλεί  τον κακοήθη τριταίο.                                                                                                                                                                                                            Μεταδίδονται στον άνθρωπο με το δάγκωμα του κουνουπιού πού καλείται α ν ω φ ε λ ή ς κώνωψ .Στο σώμα του άνθρώπου  πολλαπλασιάζεται με διχοτομήσεις (σ π ο ρ ο γ ο ν ι κ ό ς  κ ύκ λ ο ς) στο δε σώμα του κουνουπιού με σύζευξη αρρένων και θηλέων γαμετοκυττάρων (α μ φ ι γ ο ν ι κ ό ς   κύκλος). Η ελονοσία προκαλεί πυρετό, μεγαλοσπληνία καί τελικά αναιμία. Η εργαστηριακή  διάγνωση γίνεται με μικροσκοπική εξέταση του αίματος του πάσχοντος (χρώση (1ί~ω58).

ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ 
Προσβάλλει διάφορα ζώα και καμία φορά και τον ανθρωπο.Η  τοξοπλάσμωση εμφανίζεται με δύο μορφές,σά συγγενής και σαν επίκτητος Οι βλάβες είναι εγκεφαλιτις, υδροκεφαλία και  καρδιά
Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με μικροσκοπική εξέταση, με ενοφθαλμισμό σε πειραματόζωα και με ορολογικές εξετάσεις.
ΜΕΤΑΖΩΑ
ΕΛΜΙΝΘΕΣ
1)    Νηματελμίνθες.
2)    Κεστώδεις ελμινθες η ταινίες
3)    Τρηματώδεις ελμινθες 
2,3=Πλατυελμινθες
ΝΗΜΑΤΕΛΜΙΝΘΕΣ
Σκουλήκια λεπτά και μακρυά σαν κλωστές.
ΑΣΚΑΡΙΣ
Λεβίθα είναι παράσιτο του έντέρου. Ζει στο παχύ έντερο. Η θηλυκιά άσκαριδα ωοτοκεί μέσα στον εντερικό σωλήνα. Τα ωάρια μέσα στο στομάχι  διαλύεται το κέλυφος κι εξέρχεται ή προνύμφη-àλεπτό εντερο,τρυπα το τοίχωμα του έντέρου-àλεμφική κυκλοφορία-àπνεύμονες-àβρόγχους-àτραχεία-à πεπτικό σωλήνα και εγκαθίσταται στο παχύ έντερο, γονιμοποιείται και ωοτοκεί.
Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεταί με την αναζήτηση των ώαρίων στα κόπρανα .Η άσκαριδίαση προκαλεί και αλλεργία  Δερματαντίδραση με ειδικό αντιγόνο για την διάγνωση.
ΟΞΥΟΥΡΟΣ
Άσπρο, λεπτό, με οξεία ούρά, σκουλήκι του εντέρου. Ζει στο παχύ έντερο  Μετά την γονιμοποίηση  θηλυκός όξυουρος μεταναστεύει προς την εξοδο του έντέρου, τον πρωκτό, όπου και ωοτοκεί. Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με το να βρούμε στα επιχρίσματα του πρωκτού (με σελοτέϊπ) τα ωάρια και ακόμα ευκολότερα με το να βρούμε τον  τέλειο σκώληκα στα κόπρανα.
ΤΡΙΧΟΚΕΦΑΛΟΣ
Το πρόσθιο μέρος του είναι πολύ λεπτό και μακρύ σαν τρίχα, και με αυτό διεισδύει στο τοίχωμα του παχέος έντέρου.Η
εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με το να βρούμε τα χαρακτηριστικά ωάρια στα κόπρανα.

ΑΓΚΥΛΟΣΤΟΜΑ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΙΚΟ
Έχει αγκύλες γύρω από το στόμα του. Αγκυλώνεται στο τοίχωμα του δωδεκαδακτύλου όπου και ωοτοκεί. Εάν το δέρμα του ανθρώπου έλθει σε επαφή με τις προνύμφες, τότε αυτές διατρυπούν το δέρμα -àλεμφαγγεία του δέρματοςà λεμφική κυκλοφορία-à καρδιά-àπνεύμονες-àβρογχικό δένδρο -àτραχεία-àπεπτικό σωλήνα-à δωδεκαδάκτυλο.
Το κύρίο σύμπτωμα της αγκυλοστομίάσεως είναι ή αναιμία
Η εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με εξέταση των κοπράνων.                                                                                ΤΡΙΧΙΝΗ Η ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ 
 Ο άνθρωπος μολύνεται τρώγοντας κρέας χοίρου, όχι καλά ψημένο, .προνύμφες-àέντερο -àτέλειο σκώληκα -àεγκαθίσταται στο τέλος του λεπτού εντέρου. Εκεί μετά την γονιμοποίηση ή τριχίνη γεννά όχι ωάρια αλλά προνύμφες,-àμεγάλη γενική κυκλοφορία -àγραμμωτούς-àκαρδιά-àμάτια-àπνεύμονες-àτριχοειδή εγκεφάλου. Στους ιστούς αυτούς, και Κυρίως στους μυς, ή προνύμφη συσπειρώνεται και περιβάλλεται από μια κάψα από αντιδραστικό ιστό πού φτιάχνει ο οργανισμός.
Η εργαστηριακή άλλά και ή κλινική διάγνωση είναι πολύ δύσκολη . Βιοψία του πάσχοντος ιστού. Δερματαντίδραση.  

ΠΛΑΤΥΕΛΜΙΝΘΕΣ
ΚΕΣΤΩΔΕΙΣ ΣΚΩΛΗΚΕΣ ή ΤΑΙΝΙΕΣ
Δυο διάφορους ξενιστές. Τελικό και διάμεσο.  Σκωληκες πολύ μεγάλου μήκους , πλατυσμένοι σαν κορδέλλα .Έχουν  μικρή κεφαλή με όργανα προσκολλήσεως ,άκανθες, λαιμό και προγλωτίδες..Απο το κάτω μέρος του λαιμού παράγει προγλωτιδες. Τρέφεται από όλη  την επιφάνεια του σώματος  της. Οι  ώριμες προγλωτίδες είναι ερμαφρόδιτες Στο στομάχι του διάμεσου ξενιστή εκκολάπτονται τα ωάρια και  βγαίνουν οι προνύμφες ( ό γ κ ό ο φ α ι ρ ε ς ),τρυπά το τοίχωμα του έντέρου-àκυκλοφορία-àδιάφορα όργανα, όπως το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι γραμμωτοί μυς, ο εγκέφαλος  Εκεί δημιουργεί την κύστη. Μέσα στην κύστη δημιουργείται ή κεφαλή η οι κεφάλες του μέλλοντος σκώληκος.

ΤΑΙΝΙΑ Η ΜΟΝΗΡΗΣ Η Η ΕΝΟΠΛΟΣ 
Τελικός  ξενιστής ο άνθρωπος, διάμεσος ξενιστής ο χοίρος. Μυζητήρες και διπλή σειρά ακανθών. Στον χοίρο κυστικερκωση.Από τις κυστεις εξέρχονται οι σκωληκοκεφαλές και ο άνθρωπος παθαίνει την ταινίαση. 
Η  εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με την εξέταση των προγλωτίδων της ταινίας πού βγαίνουν με τα κόπρανα. Με  την ανεύρεση των ωάριων, στα κόπρανα

ΤΑΙΝΙΑ Η  SAGINATA  Η ΤΑΙΝΙΑ Η ΑΟΠΛΟΣ  
Τελικός ξενιστής ο άνθρωπος, διάμεσος ξενιστής τα βοειδη .Οι προγλωτιδες είναι παχύτερες και πιο ευκίνητες από τις προγλωτίδες της μονήρους ταινίας και ή μήτρα με πολλές δενδροεις διακλαδώσεις. Ό άνθρωπος δεν παθαίνει κυστικέρκωση από την ταινία αυτή.

ΔΙΦΥΛΛΟΒΟθΡΙΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ 
Τελικός ξενιστής ο άνθρωπος, διάμεσοι ξενισταί οι κωπηποποδες (είδος καβουριού) και τα ψάρια του γλυκού νερού.

ΥΜΕΝΟΛΕΠΙΣ Η ΝΑΝΩΔΗΣ 
Κύριος ξενιστής ο άνθρωπος και τα ποντίκια. Διάμεσος  ξενιστής μικρό έντομο του σιταριού. Εδώ  υπάρχει μια εξαίρεση. Από τα ωάρια πού βγαίνουν από τις προγλωτίδες μέσα στο έντερο του άνθρώπου μπορεί να σχηματισθούν προνύμφες και τελικά οι ταινίες μέσα στο έντερο του ίδιου άνθρώπου και έτσι ή νόσος χρονίζει.
Συμπτώματα. Πόνοι στην κοιλιά, ανορεξία  βουλιμία, ναυτία, αίσθημα πείνας, απώλεια βάρους.
Ή εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση των προγλωτιδων η των ωάριων στα κόπρανα.

ΤΑΙΝΙΑ Η ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΣ 
Τελικός ξενιστής είναι ο σκύλος και διάμεσος  το πρόβατο και τυχαία ο άνθρωπος Ή μικρότερη άπ’ολες.Το κεφαλή και τρεις μόνον προγλωτίδες.Ωαρια πού βγάζει ο σκύλος.-àάνθρωπος -àστο έντερο του θα βγουν οι  οδγκόσφαιρες-à κυκλοφορία -àστο ήπαρ θα σχηματισθούν οι κύστεις της έχινοκόκκου ταινίας  η στους πνεύμονες. Είναι γεμάτες από διαυγές υγρό και περιβάλλονται από περιβλήματα. Υδατίδες κύστεις. Υδατιδική νόσος. Ο  άρρωστος έχει  έντονη αλλεργία προς το υγρό της ύδατίδος. Η  εργαστηριακή διάγνωση γίνεται με εξέταση αίματος με τη ν μέθοδο συνδέσεως  του συμπληρώματος (αντίδραση  WEINBERG )  και  με δερματαντίδραση αλλεργική (αντίδραση CASONI).
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου